Meny

Frågor & Svar

Thoughtful young woman sitting in concrete interior with creative business sketch and shadow. Leadership concept

Utan att fråga får man inga svar. Vi har gjort det enklare för dig genom att samla vanligt förekommande frågor.

Hittar du inget svar? Inga problem, kontakta kundtjänst snabbast via chat eller email så hjälper vi dig.

Din lön utgår ifrån ditt fakturerade belopp. Billfactory tar en avgift för tjänsten och försäkringar (4% på exklusive moms belopp) samt betalar arbetsgivaravgifter, moms och inkomstskatt till skatteverket. Det som återstår betalar vi ut till dig.
Du får en notis via email eller SMS beroende på dina profilinställningar när kunden betalat faktura. Du kan också se status för varje faktura när du är inloggad på Billfactory, statusen är då ”Faktura betald”.
Du hittar alla fakturor i din fakturalista. Där framgår vilken status din faktura har. Du kan enkelt sortera på status, exempelvis alla betalda fakturor.
Om du inte har skickat fakturan kan du fortfarande ändra din faktura. Om fakturan är hos Billfactory för granskning eller skickad till kund kontaktar du kund-supporten för ändring.
Det är viktigt att få med så mycket information om kunden som möjligt för att fakturan ska hamna rätt och för att vi ska följa bokföringslagen.
Om kunden inte betalat fakturan i tid får den status ”Förfallen”. Då skickar vi automatiskt en påminnelsefaktura tre (3) dagar efter förfallodatumet. En andra påminnelse skickas tio (10) efter förfallodatumet. Om kunden trots påminnelse inte betalar fakturan kan ni kontakta kundtjänst så hjälper vi er.
Normalt är momssatsen är 25%. För vissa tjänster är skattesatsen 12% eller 6%. Vilken skattesats du ska använda beror på vilka tjänster du fakturerar.
Du kan läsa mer om vilken som gäller för just din tjänst på skatteverket.se, eller kontakta kundtjänst så hjälper vi till.
Sjuklön betalas ut när anställningen varat längre än 14 dagar under en 10 månadersperiod, styrkt av tidigare fakturerad bruttolön. Uppdraget ska vara registrerat och godkänt av Billfactory innan uppdraget påbörjats och sjukdomen ska vara styrkt med sjukintyg från första dagen. Uppdragen föranmäls enkelt genom ditt konto under ”Uppdrag”.
Du äger normalt upphovsrätten till ditt arbete. Äganderätt och nyttjanderätt tillfaller din kund såvida inget annat överenskommits med din kund.
Arbetgivaravgifter är lagstadgade avgifter som en arbetsgivare betalar baserad på den bruttolön som den egenanställde tjänar. För närvarande är den lagstadgade avgiften 31,42%. För egenanställda som är födda 1938 till och med 1950 skall arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter om totalt 16,36%. För personer födda 1937 och tidigare betalas 6,15% i arbetsgivaravgifter.
När du skapar ett konto hos Billfactory får du ett användar-ID. Du hittar ditt använder-ID uppe i högra hörnet under dina profilinställningar.
Ja, du får ersättning om du har fakturerat traktamente, milersättning och utlägg i tjänsten under förutsättning att dessa kostnader har betalats av kunden. Det är upp till dig som användare att tillse att korrekt reseräkning har inkommit till Billfactory innan din lön utbetalas. Vi tar en avgift på 4% för utläggen som vidarefaktureras till kunden. Enligt momslagen ska originalkvittot sparas i den form den mottogs, vilket betyder att ni måste skicka in dessa till Billfactory. Hör av dig till oss om du behöver hjälp med detta.
Om kunden inte betalar fakturan kan vi inte betala ut lön till dig. Betalar inte kunden i tid skickar vi automatiskt en påminnelsefaktura en vecka efter förfallo-datumet. En andra påminnelse skickas två veckor efter förfallodatumet. Om kunden trots påminnelse inte betalar fakturan kan ni kontakta oss på Billfactory så hjälper vi er.
Ja, precis som för alla arbetsgivare i Sverige är vi skyldiga att utfärda arbetsgivarintyg vid behov. Vill du ha ett arbetsgivarintyg kontaktar du kundtjänst så återkommer vi till dig med intyget.
Det går alldeles utmärkt. När du har skapat fakturan finns det ett steg som heter Dela med kollega. Där kan du lägga till andra personers användar-ID (kollegor) och bestämma hur mycket av bruttobeloppet som skall gå till var och en av er via en procent sats. Be personen du skall dela fakturan med att skapa ett konto hos Billfactory och be om dennes använder-ID för att lägga till som kollega.
För varje specifikt uppdrag blir du allmänt visstidsanställd av Billfactory, din lön är i princip baserad på det belopp som faktureras med avdrag för sociala avgifter och inkomstskatt. I och med att du godkänner att ditt konto skapas, godkänner du Billfactorys användarvillkor för tjänsten.
Ja, det kan du. Ansök hos skatteverket.se och skicka in beslutet om jämkning till hej@billfactory.se. Vi betalar då ut lön med avdrag för skatt enligt skatteverkets beslut.
Våra avgifter är låga, därför har vi satt en minsta gräns på 500 kr exkl. moms för varje faktura. Kontakta oss om du har tänkt att skicka många fakturor, även om det är lägre än 500 kr exkl. moms.
Du kan inte fakturera din arbetsgivare för arbete som du utför i en annan anställning. Du kan bara fakturera andra former av uppdrag som det du redan gör i din anställning – efter att först ha avtalat med billfactory – till exempel som frilansare eller som tillfällig uppdragstagare.
Org Nr: 559141-8131
Nej. Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften riktar sig som stöd till företag och inte privatpersoner till följd av Corona krisen. Billfactory har flera hundra registrerade användare och stödet riktar sig till företag under 25 anställda och under 25000 kr.
Citat
Den som ställer många frågor ökar mångas visdom.
Okänd

Billfactory är ett egenanställningsföretag som möjliggör att privatpersoner kan fakturera utan att ha eget företag. Vår vision är att bli störst på egenanställning. Vi hjälper människor att jobba med sin passion och driva sina egna idéer utan att syssla med pappersarbete och annan administration. Vi förenklar anställning och företagande eftersom arbetsmarknaden för tjänster förändras i en hög takt. Vi sänker trösklarna för arbete eftersom människor varken behöver anställas av en arbetsgivare eller ha kunskapen att starta eget företag. Vi satsar på en flerspråkig tjänst som många människor kan förstå även om man inte kan det svenska språket. Vi tror att det är en bra möjlighet för sitt första jobb i Sverige. För företagare erbjuder vi möjligheten att anlita kompetens som man själv valt, utan att behöva anställa. Det säkrar produktivitet och förenklar företagares vardag. Vi ser det som vårt uppdrag att göra livet enklare och roligare för människor att driva sina egna idéer till affärer och förverkliga sin strävan efter frihet och att bestämma själv. Vi är bäst på egenanställning, kontakta oss för att veta mer.

Dela

FacebookLinkedIn Epost